Inschrijvingen

Voor het eerst naar school of schoolverandering:

Wordt je kind binnenkort 2,5 jaar en zal het binnenkort naar school gaan? Kom je in de buurt van onze school wonen en wens je je kind(eren) in te schrijven? Dan ben je op de juiste webpagina!

AANMELDINGSFORMULIER
(peuters en schoolverandering)

-DIT IS GEEN INSCHRIJVINGSFORMULIER-


Opendeurdag:

OPENDEURDAG 2020
Zondag 26 april om 9u30

INFO VOLGT LATER


Volgend onthaalmoment:

VOLGEND ONTHAALMOMENT:
Vrijdag 31 augustus om 18u00
(kleuters die instappen op 03/09, 05/11)


Vormende avond "Van schoot naar school"

Deze avond vond plaats op 4 april 2019 in het buurthuis Sint-Lodewijk, Pladijsstraat 278 in Deerlijk. 

Download de presentatie van deze avond.
VCOK-logo-large_0.jpg


Planning (volgend) SCHOOLJAAR 2019-2020:

Belangrijke data voor het schooljaar 2019-2020 (ouders van nieuwe peuters, kleuters of kinderen lagere school):

 1. Opendeurdag op zondag 28 april 2019 om 9u30 -
  --> vul zeker het aanmeldingsformulier in zodat je de uitnodigingen ontvangt!
   
 2. Infomoment ouders van peuters op donderdag 29 augustus 2019 (19u30 tot 22u – voor de ouder(s))
  - kennismaking met de klaswerking bij juf Carine
  - vraagstelling

   
 3. Onthaalmomenten peuters* 30/8/19 of 14/12/19 of 29/03/290 (ouder(s) & kind)
  - kennismaking met de school
  - praktische afspraken
  - de laatste vraagjes…

* Het onthaalmoment is afhankelijk van de instapdatum. In de kleuterschool zijn er instapdatums voor peuters (2,5 jaar). Je kind mag naar school vanaf de eerste instapdatum nadat hij of zij 2,5 jaar is geworden. Om zeker te zijn van een plaatsje voor je kleuter mag er vanaf nu worden ingeschreven voor volgend schooljaar. De onthaalmomenten zijn afhankelijk van de instapdatum van je kleuter. 

 

--> Je kan via deze link berekenen wanneer je kind voor het eerst naar school mag gaan.
 

EERSTE SCHOOLDAG:

ONTHAALMOMENT:
 

2 september 2019 (na zomervakantie)
(kinderen geboren op of voor 02/03/2017)

Vrijdag 30 augustus 2019
18.00 uur

4 november 2019 (na herfstvakantie)
(kinderen geboren op of voor 04/05/2017)

6 januari 2020 (na kerstvakantie)
(kinderen geboren op of voor 06/07/2017)

Vrijdag 13 december 2019
13.30 uur

 

3 februari 2020 (teldag)

(kinderen geboren op of voor 03/08/2017)

2 maart 2020 (na krokusvakantie)
(kinderen geboren op of voor 02/09/2017)

20 april 2020 (na paasvakantie)
(kinderen geboren op of voor 20/10/2017)

Vrijdag 27 maart 2020
13.30 uur

25 mei 2020 (na Hemelvaart)
(kinderen geboren op of voor 25/11/2017)

1 september 2020

(kinderen geboren op of voor 01/03/2018)

 

Eind augustus 2020

 

--> Volgende opendeurdag op zondag 26 april 2020


Infoavonden schooljaar 2019-2020:

 • IN DE KLEUTERKLASSEN:
  De data van de infoavonden worden eind juni bekendgemaakt.
 • IN DE LAGERE SCHOOL:
  Infoavonden en ontmoetingsmoment lagere school:
  --> Ontmoetingsmoment in alle lagere klassen: woensdag 28 augustus 2019 van 17 tot 19 u 

  De data van de infoavonden worden eind juni bekendgemaakt.


Meer info & vaak gestelde vragen:

Voor alle inlichtingen omtrent inschrijvingen (peuters, verhuis, schoolverandering, ..) kan je ook contact opnemen met de directeur van de school.

- Wanneer mag mijn kind voor het eerst naar de kleuterschool?

Je kan dit via deze link berekenen

- Vanaf wanneer mag er worden ingeschreven?

Iedere ouder kan zijn kind komen inschrijven vanaf 1 september voorafgaand aan het schooljaar dat het kind naar onze school zal komen.

- Zijn de plaatsen beperkt?

De capaciteit van de school is als volgt bepaald:

- kleuters : 120 

- lager : 200

Dit aantal is zeker toereikend om alle plaatsaanvragen positief te beantwoorden.

- Wat moet ik meebrengen bij inschrijving?

- SIS-kaart of Kids-ID of ander document met vermelding van het rijksregisternummer van je kind.

- Kan elk kind worden ingeschreven?

- In bepaalde specifieke gevallen kan een inschrijving worden geweigerd. Dit staat beschreven in het schoolreglement van onze school.

INFO:

- Op onze pagina 'schoolreglement & infobrochure'

- 056 77 91 57  &  0473 50 11 91 

Contactformulier (e-mail)