Schoolraad

 

De schoolraad is een officieel overleginstrument tussen ouders, leerkrachten, schoolbestuur en lokale gemeenschap.

Er worden adviezen ingewonnen over schoolzaken en er wordt ook overlegd over bepaalde thema's. De leden van de schoolraad worden door verkiezingen aangeduid.

Alle informatie over de advies- en overlegbevoegdheden van de schoolraad kan je hier lezen (vanaf punt 5).

Samenstelling vanaf 1 april 2017:

  • Leerkrachten: Frederiek Morjean en Els Beunens
  • Ouders: Nithida Roose en Hannelore Deweer (SEC)
  • Schoolbestuur: Noël Vandemaele en Hilde Coppens
  • Lokale gemeenschap: Guido Lambert en Kurt Loosveldt (VZ)
  • Directeur: Jan Depraetere

Lees hier de verslagen van de vorige periode (2013-2017)

Lees hier de verslagen van de huidige periode (2017-2021)