Uitdaging 'Maak een auto die zo ver mogelijk van een helling rijdt'