Vierde leerjaar a

Afgelopen vrijdag trokken we met alle klassen van het lager naar de Gavers.

Onderweg oefenden we onze fiets- en sociale vaardigheden, zoals geduld oefenen tijdens het in groep fietsen, elkaar niet opjagen, ...

Ter plaatse aangekomen kregen we in de voormiddag een rondleiding van een natuurgids.

Over de groene long van de verstedelijkte regio die Zuid- West- Vlaanderen is, valt heel wat natuurnieuws te vertellen. Thema’s zoals vogels, paddenstoelen, bos en water zijn dagelijks kost voor onze natuurgids.

In de namiddag leerden we de verschillen kennen tussen bijen, hommels en wespen.

De kinderen leren het verschil tussen een bij, een hommel en een wesp kennen door een reeks opdrachten waarbij ze zelf één van deze dieren worden. ‘Wie ben ik?’ is een eenvoudige determinatieoefening waarbij ze de verschillende kenmerken van wespen, hommels en honingbijen leren kennen. Tijdens een constructieopdracht ontdekken ze de bouw van de verschillende nesten. Het voedselspel leert ze niet alleen waarmee deze insecten zich voeden maar toont ook aan hoe waardevol al deze dieren zijn voor de mens en de natuur. In de afsluitende quiz komen de bedreigingen voor deze dieren aan bod. Vragen als ’Wat doe je als een wesp of een bij je geprikt heeft?’ en ‘Sterven ze als ze geprikt hebben?’ krijgen een antwoord.