De camera

De camera

Ik kan beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen.

Ik kan respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen.