Vijfde leerjaar a

We werkten deze week ook rond de week van de poëzie. Welk woord ontbreekt in het gedicht? Is het grappig, moeilijk, onwerkelijk of toch voor de hand liggend? Op het briefje schreven ze al hun ideeën. Uit de mogelijke antwoorden stemden we op het beste woord. Daarna kregen ze de oplossing. Maar welk gedicht is nu het mooiste? 

gedichtendag

Dankzij Rhizo College Zwevegem en hun project Stemwijs kunnen de leerlingen ook eens kennismaken met de wereld van techniek: materialen en gereedschappen, ontwerpen, en natuurlijk ook uitvoeren. In deze eerste workshop maakten ze al een deel van hun eigen pennenzak. Volgende week werken we deze af in workshop 2. Wordt vervolgd...

workshop 1