Renovatie school A

In januari 2019 zijn de renovatiewerken gestart in school A. Alle klassen in het 'lange gebouw' krijgen een grondige renovatiebeurt: isolatie zolder, nieuwe plafonds, vloeren, mezzanines, elektriciteit, chauffage, IT en ook een nieuw en groter afdak op de speelplaats. De aanvraag tot subsidiëring gebeurde in 2002, de goedkeuring kwam in 2018.
De verbouwingen gebeuren gefaseerd:

FASE 1 
- Eerste drie lokalen
- Voorbereidende elektriciteits-, ICT- en sanitaire werken via zolder.

Renovatie

FASE 2 
- Klassen JKa en plopklas

FASE 3 
- Klassen 2a, JKb en OKa

FASE 4 
- Klas 1a

FASE 5
- Isolatie zolder

Aannemers (openbaar aanbesteed):
Elektro Rotsaert: elektriciteit en sanitair
Riek Ryckoort: schrijnwerk, plafonds, mezzanines
Schilderwerken Van de Kerkhof: schilderen en vloeren
Ruwbouw: Maes & Coucke
Subsidiërende overheid: AGION
Totaalbedrag: €309.196,90  (70% wordt gesubsidieerd door Agion en 30% ten laste van het schoolbestuur VZW De Brug).

Blog