Volgend jaar naar onze school?

Opvang woensdagnamiddag

De school organiseert opvang op woensdagnamddag. Heel wat ouders vinden niet zo makkelijk een oplossing om hun kinderen op te vangen. Daarom nam het schoolbestuur in 2013 de beslissing om opvang te voorzien. Om deze dienst betaalbaar te houden schakelen we hiervoor zesdejaarsstudenten in die sociaal geëngageerd zijn en/of een opleiding volgen die hierbij aansluit.

Waar?

- In de refter van school A (zelfde systeem als avondopvang)

Wanneer?

- van 12u10 tot (max) 18 uur

Prijs?

- 1,70 euro per begonnen uur (registratie met scanner)

- Met fiscaal attest.

Middagmaal?

- De kinderen brengen een eigen lunchpakket mee.

- Eigen drankje meebrengen mag op woensdagmiddag

Vieruurtje?

- Zelf mee te brengen.

Blog