Hoe tevreden zijn ouders en leerlingen in onze school?

Tijdens de tweede helft van het schooljaar 2014-2015 organiseerde de school een tevredenheidsonderzoek voor ouders én voor leerlingen vierde, vijfde zesde leerjaar.

Bevraging ouders over het pedagogisch project: De synthese ervan kan je hier nalezen.  

Bevraging leerlingen (4 5 6) over hun welbevinden. De samenvatting van de resultaten kan je hier nalezen. De antwoorden kunnen vergeleken worden met 44000 leerlingen basisonderwijs.

Na het analyseren van beide bevragingen zal het schoolteam de nodige acties ondernemen om wat goed is te behouden en wat beter kan aan te pakken.