Vijfde leerjaar a Leerkracht 21 juli, 2031 - 10:49

Voor Welzijnszorg kreeg elke klas een uitdaging om aan te werken gedurende één week. De opdracht voor het 5de leerjaar was: ontwerp zoveel mogelijk verschillende wielertruitjes met veel kleuren. De slogan? 1 op 7 haalt de meet niet... Wij haalden de meet wel! Karton, stiften, stofjes, lijm... en aan de slag!

wzz

"De helm van de koning stond hier, dat was voor de bezoekers een groot plezier! Nu is hij verdwenen, maar je hoeft daarom niet te wenen. Je kan de helm gaan zoeken, zoek goed in alle hoeken! Vinden jullie een antwoord op alle vragen? Dan kunnen jullie een gokje wagen. Er wacht immers een beloning voor de vinders van de helm van de koning!"

Een verdwenen helm, koning Albert I, WOI, heel wat vragen en opdrachten om op te lossen in het Kasteel van Rumbeke. De leerlingen gingen heel enthousiast aan de slag: zoeken, luisteren, invullen... en uiteindelijk ... de code ontcijferen om de helm van de koning te vinden! En vonden we de helm? Ja, natuurlijk! 

"Ladies and gentlemen, this is your captain speaking... This is flight 0081A, destination Mumbai - India. The weather is good, please sit back, relax and enjoy your flight."

En toen waren we vertrokken richting India. Eens aangekomen konden we onmiddellijk ondervinden hoe het is om te wonen, te leven en te werken in India. Iedereen kreeg een rol, een taak, een opdracht, een job... En we sloten af met een feest! Echt een heel toffe en interessante voormiddag!

India

Aan het gezicht kan je heel vaak zien hoe iemand zich voelt. Door je mimiek kan je tonen dat je blij bent of boos, verlegen, verliefd, ontgoocheld, jaloers, verwonderd, onverschillig... Maar kan je dit ook tonen als je een hoofd boetseert uit klei? De leerlingen van het 5e leerjaar hebben dit in ieder geval geprobeerd!

klei

  • Eindterm 1: De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

  • Eindterm 4: De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

  • Eindterm 5: De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

Dank je wel, Sinterklaas!

sint

Leerkracht 6 december, 2017 - 19:00
LEGO Mindstorms

Zo denkt een computer.

Programmeren en computationeel denken in het onderwijs

De snelle technologische evoluties in alle maatschappelijke sectoren, maken dat een grondige kennis van de onderliggende werkingsprincipes van de digitale technologie nodig is.

De technologie is geëvolueerd op manieren die niet te voorzien waren, en zal in de toekomst snel en onvoorspelbaar blijven evolueren.

Jongeren alleen opleiden tot pure gebruikers van informatietechnologie, bereidt hen onvoldoende voor op die evoluties.

Enkel een grondige basiskennis van de onderliggende werkingsprincipes van de technologie kan onze jongeren op een permanent veranderende toekomst voorbereiden.

Leerkracht 5 december, 2017 - 21:51