Atelierwerking gestart

Vanaf 12 oktober is er atelierwerking opgestart voor de kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Tijdens de atelierwerking krijgen de kinderen de kans om hun talenten te ontdekken of verder te ontwikkelen. Deze ateliers worden steeds op vrijdagnamiddag aangeboden.

De kinderen van team 2 (OKb tot 3de leerjaar) worden in groepjes verdeeld en gaan gedurende 7 weken op vrijdagnamiddag proeven van volgende ateliers. Er is geen atelierwerking op 30/11 en 21/12.
- Koken met juf Mie
- Oriëntatie met juf Sofie
- Samenwerken (sociale vaardigheden) met juf Isabelle
- Beeldend werken (Muzische vorming) met juf Katrien
- Denkspelletjes met meester Frederiek
- Muziek en zang met meester Stijn/Juf Els en Anneloor
- STEM met juf Lore

Voor de kinderen van team 3 (4de tot 6de leerjaar) worden er eerst vier ateliers aangeboden. Daarna worden de 4 ateliers nog eens aangeboden als 'verdieping', op basis van eigen keuze. Er is geen atelierwerking op 21/12.
- Programmeren met meester Filip
- Koken met juf Eveline
- Zenntangle met juf Shauni
- Theater met juf Sarah

Ook voor de kleuters van team 1 (jongste kleuters en oudste kleuters a) worden er doorheen het jaar ateliers uitgewerkt in de vorm van klasoverschrijdende activiteiten. Deze activiteiten worden doorheen het schooljaar georganiseerd. 
 

Atelierwerking

 

Blog