Schoolblog

Onze school werkt samen met VIVES Kortrijk & Tielt en biedt stageplaatsen aan voor studenten werkplekleren.

De stagiaires zijn normaal gezien altijd op dinsdag en donderdag aanwezig in onze school. We vinden het als school belangrijk om deze mensen een kans te bieden om zich te ontwikkelen tot leerkracht. Anderzijds willen we door onze samenwerking met de hogeschool de nieuwe onderwijsinzichten op de voet kunnen volgen en samenwerken om nieuwe methodieken binnen te brengen in onze school.

Meer informatie over werkplekleren in het kleuteronderwijs en lager onderwijs.

WPL%202017-2018.jpg

Van links naar rechts: juf Leonie (2 BAKO) - juf Antje (1 BALO) - meester Gregory (1 BAKO) - juf Cato (1 BALO) - juf Joyce (1 BAKO)

BAKO = kleuteronderwijs

BALO = lager onderwijs

 

Vacature

VACATURE IS INGEVULD OP 07/09/2017

De academie voor muziek en woord van Harelbeke en de gemeente Deerlijk zijn op zoek naar een toezichter voor de muziekschool (woord en muziek) in Sint-Lodewijk. Ze zoeken iemand met opvoedkundige en administratieve kwaliteiten en dit voor 6 uur per week en dit na de schooluren op woensdag en vrijdag.

Voor informatie en kandidaatstelling kan u zich wenden tot de cultuurdienst van Deerlijk op het telefoonnummer 056 71 89 81.

Klaar

Binnenkort start het nieuwe schooljaar. Dit zijn de data van de infoavonden voor ouders en het kennismakingsmoment voor ouders én kinderen (enkel lagere school). 

 1. Infoavonden  kleuterklassen:
  Jongste kleuters A (juf Carine): donderdag 24 augustus, 19u30.
  Jongste kleuters B (juf Petra): dinsdag 29 augustus, 19u30.
  Oudste kleuters A (juf Tine/Kim): maandag 28 augustus, 19u30
  Oudste kleuters B (juf Katrien): woensdag 23 augustus, 19u30
  Oudste kletuers C (juf Isabelle): woensdag 30 augustus, 19u30
   
 2. Ontmoetingsmoment lagere school 
  --> Ontmoetingsmoment in alle lagere klassen: woensdag 30 augustus 2017 - 17 tot 19 uur.
   
 3. Infoavonden lagere klassen:

  1a: donderdag 14 september, 19u30
  2a en b: maandag 25 september, 19u30
  3a: dinsdag 12 september, 19u30
  4a: woensdag 13 september, 19u30
  5a: maandag 18 september, 19u30
  6a: dinsdag 19 september, 19u30

Op voorstel van het leerlingenparlement (in een van de vorige schooljaren) hebben we onze 'wall of fame' geïnstalleerd in onze school.
Alle namen van kinderen die de zesde klas verlaten hebben, sinds 2011-2012, zijn nu te lezen op onze speelplaats.

WALL%20OF%20FAME3.JPG WALL%20OF%20FAME4.JPG