Zesde leerjaar a

De laatste weken van het eerste trimester werkten we, samen met RHIZO college Zwevegem een heus sTem- project uit. We doorliepen een volledig technisch denkproces: van inleven, begrijpen, bedenken tot het maken van een prototype...

Onze challenge: ontwerp de ideale opbergplaats voor het schrijfgerief van een klasgenoot.

Voor we aan de slag gingen, kwam er heel wat voorbereidingswerk aan te pas:

- de grondstoffen en de werktuigen leren kennen in het praktijklokaal.

- een prototype in karton uitwerken.

- het prototype maken in het praktijklokaal.

We zijn super trots op onze afgelegde weg EN op de prachtige resultaten!

Onze ontwerpen zullen we dan ook heel trots voorstellen op de sTemWijsbeurs in juni!!

(je kan op de 3 foto's klikken om nog meer foto's te zien!)