Pro-Bot: Cijfers schrijven naar aanleiding van reeds gekende getalbeelden

Tijdens het programmeren van de cijfers 0, 1 en 2 met Pro-Bot oefenden de leerlingen de begrippen vooruit, achteruit, links en rechts.

Pro-Bot