Eerste leerjaar a

De laatste week voor de vakantie was weer goed gevuld.

 

In de rekenlessen leerden we het twintigveld kennen.

We maakten oefeningen met woorden als 'net voor', 'net na', 'tussen', 'boven' en 'onder'.

Ook maakten we vele splits-oefeningen van getallen tussen 10 en 20.

Deze hoeven niet uit het hoofd gekend te worden, de splitsingen tot 10 daarentegen zal na de vakantie heel belangrijk worden. Deze zullen ook opnieuw grondig herhaald worden...

We kennen ondertussen ook het halfuur, al zal ook daar nog inoefening nodig zijn.

 

In de lessen Nederlands leerden we eindelijk weer eens een nieuwe letter: de c

Heel toepasselijk werd hierbij het woord 'carnaval' gebruikt.

Maar ook het woord 'citroen', omdat een 'c' op twee verschillende manieren kan uitgesproken worden.

En dan leerden we uiteraard deze letter correct schrijven...

Cléo, Clément en Lucas waren alvast heel blij dat ze nu alle letters van hun naam konden schrijven...

 

Carnaval kwam ook vaak voor in de lessen rond Zonnekind.

En ook tijdens de godsdienstlessen kwam het woord carnaval aan bod.

Meester stak ook bijna de klas in brand, toen hij oude palmtakjes ging verbranden.

Van de as mochten we een kruisje zetten.

En zo leerden we over Aswoensdag, de start van de vasten.

Een tijd om even na te denken over hoe goed we het hebben.

In week 21 stond het woord 'muziek' centraal in onze projectweek.

Na het startmoment kwamen de kinderen van OKb en het eerste leerjaar in 4 kleine groepjes genieten van muziek in vele vormen. Bij meester Frederiek kwamen ze enthousiaste liedjes zingen.

We maakten met de beide klassen van het eerste leerjaar ook enkele muziekinstrumenten,

waarmee we op vrijdag doorheen de school marcheerden, als een echte fanfare.

 

Kortom, een heel muzikale week voor onze eersteklassers...

 

Deze week leerden we een nieuwe reeks rekenoefeningen:

de handjesoefeningen.

We kunnen nu reeds alle soorten rekenoefeningen tot 20 zonder brug.

De komende weken zullen we deze verder inoefenen.

Pas wanneer deze voldoende gekend zijn, komen de spokenoefeningen...

 

We maakten ook een eerste keer kennis met de geldwaarden.

Het verschil tussen cent en euro is voor sommigen nog niet erg duidelijk.

Ook daar staan we de komende weken wel nog even bij stil.

 

In de spellinglessen oefenden we vooral de letters 'ei' en 'au'.

Welke woorden met ei/ij of au/ou zijn, dat is nu nog niet belangrijk.

Dat komt pas in het tweede leerjaar.

Maar we kunnen deze letters alvast lezen, wanneer we ze in een woord zien.

 

Deze week werd ook voor de eerste keer het leesniveau getest door juf Karen.

AVI-1 is nu toch wel gewenst, op het einde van het jaar verwachten we een niveau AVI-2

We merken nu al een grote verscheidenheid in niveaus. 

Maar blijven oefenen is de boodschap. Iedereen heeft nog een grote groeimarge.

 

We bekeken deze week ook vaak het weerbericht.

En dan keken we ook naar buiten en speelden we zelf weerman/weervrouw.

We gebruikten hiervoor onze zelfgemaakte weerkalender.

 

En er kwamen ook nog twee poppenkast-verhaaltjes aan bod.

We zijn nu al een tijdje met getallen boven 20 bezig,

maar deze week maakten we kennis met de 'soldaatjesoefeningen'.

Dit is toch weer een nieuwe, moeilijke stap.

Gelukkig hebben we nog veel tijd om dit in te oefenen...

 

Rekenen kunnen we ook op buiten, dachten we.

We gingen op zoek naar ronde vormen, driehoeken en vierhoeken.

En waar beter dan op onze klimmuur oefenden we deze begrippen verder in.

 

Op vrijdag stond een meetcircuit op het programma:

meter, liter en kilogram werd verder ingeoefend in kleine groepjes...

 

Het lezen gaat ook steeds beter.

Deze week leerden we de tweeklanken 'aai', 'ooi' en 'oei'.

Ongelooflijk hoe veel woorden we ondertussen kunnen lezen.

Maar ook schrijven.

Want ook hier schakelen we een versnelling hoger.

En woorden schrijven of leggen met de letterdoos is hierbij ook heel belangrijk...

 

Voor de lessen uit zonnekind gingen we het weer bestuderen.

En hoe leuk dat net nu onze speelplaats wit kleurde door de sneeuw.

We maakten ook een windmeter met de klas,

en we knutselden onze eigen weerkalender in elkaar.

 

Op gedichtendag (donderdag 31 januari) werkten we met een aantal leuke monstergedichten (hoe kan het ook anders)

Hier moesten kinderen heel creatief leren denken, en hun ideeën met een groepje uitwerken.

Week 18 was een speciale week.

Geen turnen op dinsdag, maar wel een volledige 'winter'-sportdag op donderdag.

En winter was het deze week wel: op dinsdag viel er heel wat sneeuw op onze speelplaats te bewonderen,

en het was dan ook zalig om te spelen in de sneeuw.

 

Op dinsdag trokken we naar de dokter.

Dokter Rosalie en dokter Eline lieten ons kennismaken met de instrumenten van de huisarts.

Enkelen mochten plaats nemen op de dokterstafel, de dokter onderzocht de longen en de oortjes.

Er werden een heleboel vragen gesteld. De interesse was groot.

Dit bezoek sloot het zonnekind thema 8 af, een thema over gezondheid.

 

Tijdens de rekenlessen leerden we steeds meer over de getallen tot 20.

De eerste bewerkingen tot 20 werden ook reeds opgelost.

Een moeilijke nieuwe stap, waarbij zeker nog hulpjes mogen gebruikt worden.

Volgende week maken we kennis met de 'soldaatjes-oefening'.

Hoe die werkt, leggen de kinderen deze week wel uit aan de ouders...

 

We zitten ook voor Nederlands halfweg het eerste leerjaar, en de laatste woorden werden aangeleerd.

Alle vaak voorkomende letters zijn gekend. Al komen daar nog enkele 'moeilijke' letters bij.

Deze worden vanaf nu op een andere manier aangebracht. 

En het tempo van schrijven en spelling gaat hierbij ook een extra versnelling nemen.